You are currently viewing Pertandingan Misi Jelajah Digital 2023 peringkat kebangsaan

Pertandingan Misi Jelajah Digital 2023 peringkat kebangsaan

Pertandingan Misi Jelajah Digital 2023 peringkat kebangsaan
Pencapaian : Tempat ke-5
Pelajar : Toh Zun Liang (1usm), Ahmad al Imran (1usm)
Guru Pembimbing : Wong Mei Fong