Pengerusi Puan Hajah Rostena binti Ismail (Pengetua)
Timbalan PengerusiEncik Adnan bin Shamsudin (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1Puan Letchumy a/p Munusamy (PK HEM)
Naib Pengerusi 2Pn. Teoh Wooi Hung (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3En. Mohd Izwan Bin Hedzir (PK Petang)
Naib Pengerusi 4Encik Mohd Naim Haikal bin Fauzi (PK Tingkatan 6)
SetiausahaPn. Hjh. Siti Fauziyani Binti Md Saleh @ Masrom
Pen. SetiausahaPn. Roslina Bt Ibrahim
Ahli JawatankuasaGuru Kanan Mata Pelajaran
Ketua-ketua Panitia
Setiausaha J/Kuasa Peperiksaan Dalaman
Setiausaha J/Kuasa Peperiksaan Awam SPM, STPM dan MUET
Setiausaha J/Kuasa PBS/PBD
Setiausaha J/Kuasa PLC
Penyelaras Kerja Kursus Ting. 6
Penyelaras Program Kecemerlangan Ting. 1 - 6
Penyelaras PAJSK
Penyelaras BBM
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru Data
Guru Pusat Sumber dan Media