Pengerusi Puan Hajah Rostena binti Ismail (Pengetua)
Timbalan PengerusiPuan Hajah Siti Kamilah binti Kamar (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1Puan Letchumy a/p Munusamy (PK HEM)
Naib Pengerusi 2Encik Norali bin Abdullah (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 3Puan Siti Zabidah Binti Sanny (PK Petang)
Naib Pengerusi 4Encik Mohd Naim Haikal bin Fauzi (PK Tingkatan 6)
SetiausahaPn. Soon Shiew Yan
Pen. SetiausahaPn. Roslina Bt Ibrahim
Ahli JawatankuasaGuru Kanan Mata Pelajaran
Ketua-ketua Panitia
Setiausaha J/Kuasa Peperiksaan Dalaman
Setiausaha J/Kuasa Peperiksaan Awam SPM, STPM dan MUET
Setiausaha J/Kuasa PBS/PBD
Setiausaha J/Kuasa PLC
Penyelaras Kerja Kursus Ting. 6
Penyelaras Program Kecemerlangan Ting. 1 - 6
Penyelaras PAJSK
Penyelaras BBM
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru Data
Guru Pusat Sumber dan Media