Analisis Pencapaian STPM Tahun 2022

Mata Pelajaran2022
% LulusGPMP
Pengajian Am95.403.02
Bahasa Melayu98.853.00
Ekonomi 80.002.71
Sejarah85.712.60
Pengajian Perniagaan82.762.84
Bahasa Tamil100.003.67

Analisis Pencapaian STPM Tahun 2021

Mata Pelajaran2021
% LulusGPMP
Pengajian Am90.292.93
Bahasa Melayu80.58
2.62
Ekonomi 84.002.59
Sejarah69.812.29
Pengajian Perniagaan76.702.43
Bahasa Tamil100.003.05

Analisis Pencapaian STPM Tahun 2017

Mata Pelajaran2017
% LulusGPMP
Pengajian Am96.922.95
Bahasa Melayu93.852.89
Ekonomi 94.442.95
Sejarah89.662.63
Pengajian Perniagaan73.852.16

Analisis Pencapaian STPM Tahun 2016

Mata Pelajaran2016
% LulusGPMP
Pengajian Am89.892.69
Bahasa Melayu88.762.71
Ekonomi 94.743.25
Sejarah88.242.60
Pengajian Perniagaan86.522.53
Bahasa Tamil1002.87

Analisis Pencapaian STPM Tahun 2015

Mata Pelajaran2015
% LulusGPMP
Pengajian Am89.882.67
Bahasa Melayu86.522.74
Ekonomi 91.112.96
Sejarah81.822.51
Pengajian Perniagaan85.392.68