Analisis Pencapaian STPM Tahun 2016

Mata Pelajaran2016
% LulusGPMP
Pengajian Am89.892.69
Bahasa Melayu88.762.71
Ekonomi 94.743.25
Sejarah88.242.60
Pengajian Perniagaan86.522.53
Bahasa Tamil1002.87

Analisis Pencapaian STPM Tahun 2015

Mata Pelajaran2015
% LulusGPMP
Pengajian Am89.882.67
Bahasa Melayu86.522.74
Ekonomi 91.112.96
Sejarah81.822.51
Pengajian Perniagaan85.392.68