Dimaklumkan bahawa pihak sekolah telah menyediakan latihan masa cuti bagi Cuti Pertengahan Penggal 2 Tahun 2018 di VLE FROG SMK Skudai (https://jea1006.1bestarinet.net). Cuti Pertengahan Penggal 2 Tahun 2018