Program/Aktiviti yang telah dijalankan :
1. Program Kawalan Pergerakan Pelajar

Penggunaan Baju Khas bagi kebenaran keluar masuk ke kelas. Ia bertujuan memastikan pergerakan pelajar tersusun dan sistematik. Selain itu, program ini juga dapat mengurangkan kes masalah disiplin seperti ponteng kelas berlaku.

Penggunaan Baju Khas Penggunaan Baju Khas

2. Program Pemantapan Disiplin

Guru disiplin memahamkan peraturan sekolah kepada murid yang melakukan salahlaku.

Program Pemantapan Disiplin