You are currently viewing Pertandingan Karnival Bahasa Cina Peringkat Negeri Johor Tahun 2023

Pertandingan Karnival Bahasa Cina Peringkat Negeri Johor Tahun 2023

PERTANDINGAN KARNIVAL BAHASA CINA PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2023 – PERTANDINGAN KALIGRAFI MENENGAH RENDAH

TARIKH : 22JULAI 2023

TEMPAT: SJKC PU NAN,BAKRI MUAR

PENCAPAIAN : TEMPAT KETIGA
NAMA : TAN YU ZHEN (3UKM)

Penyampaian hadiah untuk peringkat Negeri akan diadakan pada 14.8.2023 di SJKC Pu Nan,Bakri Muar.

Tan Yu Zhen akan mewakili daerah Johor Bahru ke Pertandingan Kaligrafi Peringkat Kebangsaan.