You are currently viewing Program Intervensi Ketika Ujian Bertutur dan Mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SPM 2022

Program Intervensi Ketika Ujian Bertutur dan Mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris SPM 2022

Hanya pelajar tingkatan 2 sahaja diminta hadir ke sekolah pada 14 dan 15 Februari 2023.

Manakala, semua pelajar tingkatan 1 hingga 4 tidak perlu hadir ke sekolah pada 16 Februari 2023 dan diminta menyiapkan modul intervensi yang disediakan oleh guru.

Sila rujuk surat di atas untuk maklumat terperinci.