Pertandingan Keceriaan Kelas sempena Bulan Kemerdekaan 2016