You are currently viewing Pertandingan Guru Inovatif Peringkat Negeri Johor 2023

Pertandingan Guru Inovatif Peringkat Negeri Johor 2023

Pertandingan Guru Inovatif Peringkat Negeri Johor 2023

Kategori Kumpulan
Pencapaian : JOHANšŸ„‡
Inovasi : MuLa-Pro

Mewakili Negeri Johor ke Peringkat Kebangsaan pada Februari 2024.