You are currently viewing Pelancaran Minggu Akademik Bidang Teknik & Vokasional dan Bidang Sains & Matematik SMK Skudai 2021

Pelancaran Minggu Akademik Bidang Teknik & Vokasional dan Bidang Sains & Matematik SMK Skudai 2021

  • Post author:
  • Post category:Akademik

Sukacitanya dimaklumkan bahawa Minggu Akademik Bidang Teknik & Vokasional dan Bidang Sains & Matematik SMK Skudai 2021 akan berlangsung dari 19 sehingga 30 September 2021.

Pelancaran Minggu Akademik Bidang Teknik & Vokasional dan Bidang Sains & Matematik SMK Skudai 2021

Semua pelajar SMK Skudai dijemput untuk menyertai pertandingan yang diadakan sepanjang tempoh Minggu Akademik dijalankan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi guru subjek anda.