You are currently viewing Makluman Pemulangan dan Pengagihan Buku Teks Tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 (2021)

Makluman Pemulangan dan Pengagihan Buku Teks Tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 (2021)

Makluman Pemulangan dan Pengagihan Buku Teks Tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 (2021)

Makluman Pemulangan dan Pengagihan Buku Teks Tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 (2021)
Kemaskini 27hb Januari 2021:
Semua proses pemulangan dan pengagihan buku teks tingkatan 1 hingga tingkatan 5 ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang akan ditetapkan. Segala kesulitan amat dikesali.

Kemaskini 31hb Januari 2021:
Makluman terkini pemulangan dan pengagihan buku teks, pengambilan modul PdPR dan pembelian buku di koperasi sekolah boleh dirujuk di sini.