International Immersion Programme from Higashi Osaka Universiti Keiai High School to SMK Skudai

Rombongan dari dari  Higashi Osaka University  Keiai  High School telah melawat sekolah kita pada 9 dan 10 Oktober, Jam  8.30  pagi – 12.00  tgh.
Jumlah pelawat  :   155   orang  ( 9/10/2019 )  , 106  orang   ( 10/10/2019 ) . Tujuan mereka melawat ke sini untuk mengenali sistem pendidikan di Malaysia, budaya pelbagai kaum di sini dan juga meningkatkan kebolehan bertutur di dalam Bahasa Inggeris dikalangan para pelajar.

Mengenali budaya dan adat resam pelbagau kaum di Malaysia
Alat muzik pelbagai kaum