You are currently viewing

  • Post author:
  • Post category:Akademik

Tarikh: 8/1/2023
Hari: Ahad
Masa: 7.30 pagi
Tempat: Dewan terbuka (Perhimpunan Rasmi)

Taklimat tentang perjalanan Ujian Akhir Sesi Akademik Menengah Rendah sesi 2022/2023

Pengenalan UASA
– Salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah
– Merupakan Penilaian Sumatif Akhir
– Dijalankan untuk Menengah Rendah iaitu Tingkatan 1, 2 dan 3
– Soalan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia

– Pakaian: Pelajar perlu memakai baju seragam sekolah semasa peperiksaan (termasuk pada hari Selasa dan Rabu). Tidak dibenarkan memakai baju sukan, baju krmj dan baju koko.

Rafidah binti Rosman
Setiausaha PBD