You are currently viewing Top 10 Pelajar Paling Aktif FrogPlay bagi Bulan Jun Tahun 2017

Top 10 Pelajar Paling Aktif FrogPlay bagi Bulan Jun Tahun 2017

Berikut merupakan senarai 10 teratas Pelajar Paling Aktif menggunakan FrogPlay sepanjang bulan Jun Tahun 2017. Untuk pengetahuan, FrogPlay merupakan aplikasi ulangkaji dalam Frog VLE yang berkonsepkan gamifikasi.

Pelajar Paling Aktif FROG Play SMK Skudai 06-2017

Bilangan jam penggunaan FrogPlay sepanjang bulan Jun Tahun 2017 adalah berjumlah 388 Jam 50 Minit! Peningkatan hampir sekali ganda berbanding penggunaan bulan Mei.

FrogPlay Monthly Usage Status 06-2017

Tahniah kepada pelajar yang mengoptimumkan penggunaan FrogPlay khasnya dan amnya VLE FROG. Semoga anda terus menggunakan aplikasi ulangkaji ini bagi mencerahkan peluang SMK Skudai untuk disenarai pendek antara 20 buah sekolah (peringkat kebangsaan) yang paling aktif menggunakan FrogPlay!

Target FrogPlay Championship SMK Skudai

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menggunakan FrogPlay dalam VLE FROG.

Untuk akses FrogPlay, dalam Dashboard Sekolah, (1) klik pada ikon Quick Launch, kemudian pilih (2) FrogPlay.

Dashboard Sekolah - Frog Play (01)

Anda akan mendapat paparan Student Room FrogPlay. (3) Klik pada skrin monitor untuk menjawab kuiz. 

Dashboard Sekolah - Frog Play (02)

Layari VLE FROG SMK Skudai di http://jea1006.1bestarinet.net.

Untuk menyemak ID YES dan kata laluan anda, sila rujuk halaman ini.