Takwim Persekolahan 2018 - Kumpulan A

Catatan :

(*) Tertakluk kepada perubahan – bergantung kepada penetapan tarikh anak bulan.

(**) Hari kelepasan am Negeri

Peringatan : Apabila Hari Kelepasan Am itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut digantikan dengan hari keesokkannya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan Am.