Pemberitahuan : Penangguhan Perjumpaan Kokurikulum

Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa perjumpaan Kokurikulum ditangguhkan bermula minggu ini sehingga cuti pertengahan tahun kerana Peperiksaan Pertengahan Tahun.

Perjumpaan Kokurikulum akan berjalan seperti biasa selepas tamat cuti pertengahan tahun. Sekian, harap maklum.