Pemberitahuan : Penangguhan Perjumpaan Kokurikulum dan Latihan Rumah Sukan

Perjumpaan Kokurikulum dan juga Latihan Rumah Sukan minggu ini ditangguhkan kerana Ujian 1.

Sekian, harap maklum.