You are currently viewing Pemberitahuan : Hari Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1 Tahun 2017

Pemberitahuan : Hari Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1 Tahun 2017

Pendaftaran Tingkatan 1 Tahun 2017

Tarikh : 29 Disember 2016 (Khamis)
Masa : 7.30 – 1.00 tengah hari

Aturcara Hari Pendaftaran

7.30 – 8.00 pagi : Lapor diri di Dewan Terbuka PIBG
8.00 – 10.00 pagi : Taklimat Ibubapa / Penjaga di Dewan Terbuka PIBG

Aturcara Majlis

8.00 – 8.15 pagi : Bacaan doa
8.15 – 8.30 pagi : Ucapan Yang Di-Pertua PIBG, En. Samsuddin B. Ahmad
8.30 – 9.00 pagi : Ucapan Pengetua SMK Skudai, Pn. Zuraidah Bt. Said (KSSM, PBS dan Sarana Sekolah)
9.00 – 10.00 pagi : Taklimat PK HEM, Pn. Narmawati Binti Jaafar (Pengurusan Murid)
10.00 – 12.00 tengah hari : Pendaftaran di Bilik Darjah (Penyemakan Dokumen Pendaftaran Tingkatan 1)