You are currently viewing Majlis Penyerahan Mentee (Sesi Petang) 2015

Majlis Penyerahan Mentee (Sesi Petang) 2015

  • Post author:
  • Post category:Lain-lain

Tarikh : 26 April 2015
Masa : 6.10 – 6.45 pm
Tempat : Gelanggang Bola Keranjang

Program Mentor Mentee Sesi Petang 2015 008

Sasaran : Pelajar yang mempunyai rekod ketidakhadiran persekolahan, yang ponteng kelas atau yang memerlukan bimbingan dan perhatian guru-guru mentor.

Cara pelaksanaan : 

1. Perjumpaan sekurang-kurangnya lapan kali setahun. (formal/tidak formal)
2. Fail dan modul dibekalkan.
3. Tempat dan masa mengikut kesesuaian.
4. Catat isi perbincangan setiap kali perjumpaan.
5. Perbincangan dan rujukan kepada unit kaunseling/pihak pentadbir jika perlu.