You are currently viewing Majlis Apresiasi Briged Komuniti SMK Skudai 2015

Majlis Apresiasi Briged Komuniti SMK Skudai 2015

  • Post author:
  • Post category:Lain-lain

Briged Komuniti 2015

Tarikh : 2 Ogos 2015
Masa : 7.10 pagi – 9.30 pagi
Tempat : Dewan Terbuka, SMK Skudai

Tema : “Together We Care and Grow”

Objektif Program

  1. Mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kalangan ahli briged.
  2. Membentuk kerjasama yang padu dalam menangani pelbagai isu sekolah.
  3. Memberi kesedaran kepada pelajar mengenai kes jenayah kekerasan, narkotik dan lalu lintas.
  4. Memupuk rasa bertanggungjawab dengan mengutamakan aspek keselamatan, kebersihan dan kesihatan serta kebajikan murid.
  5. Berkongsi kemudahan, peralatan, tenaga dan kepakaran untuk menjayakan kegiatan khas secara bersama-sama.

Lagi gambar di Facebook rasmi SMK Skudai.