You are currently viewing Karnival Bahasa Tamil Peringkat Negeri Tahun 2016

Karnival Bahasa Tamil Peringkat Negeri Tahun 2016

Tarikh : 22 hingga 23 April 2016
Tempat : SMK Senai

Karnival Bahasa Tamil Negeri 2016

Peserta SMK Skudai, Rishatani a/p Gunasegaran dari kelas 5SN1, telah muncul Johan dalam Pertandingan Kuiz Tatabahasa, dalam Karnival Bahasa Tamil peringkat Negeri Tahun 2016.

Karnival Bahasa Tamil Negeri 2016
En. Poovathy menyerahkan Piala Iringan kepada Tuan Pengetua, Pn. Zuraidah Bt Said