Terdapat pindaan bagi jadual Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 kerana 5 dan 6 Oktober merupakan cuti jerebu.

Jadual Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Tahun 2015 (Pindaan) Jadual Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 Tahun 2015 (Pindaan)