Terdapat pindaan bagi jadual Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4 kerana 5 dan 6 Oktober merupakan cuti jerebu.